KONFERENCENS IDÉ

Kulturkonferencen i Tønder er en sammenkomst som tiltrækker borgere fra hele landet. Kulturkonferencen i Tønder har siden 2007 været årligt tilbage-vendende den første tirsdag i november.

Kulturkonferencen i Tønder sætter perspektiv på problemstillinger i kultur-livet ved at invitere tre kompetente debatører til at byde ind med betragt-ninger, erfaringer og holdninger ud fra Kulturkonferencens emne. Emnet rammes ind af et udvalg nedsat af Museum Sønderjylland Tønders to venneforeninger, der begge står som økonomiske garanter for konferencens gennemførelse.

Museum Sønderjylland Tønder består af tre museer: Kulturhistorie i Tønder, Kunstmuseet i Tønder og Wegner Vandtårnet. Førstnævnte hed tidligere Tønder Museum og deraf venneforeningens navn, Tønder Museums Venne-kreds. I denne forening opstod ideen om en kulturkonference, og sidenhen blev kunstmuseets venneforening, Venner af Kunstmuseet i Tønder, samarbejdspartner.