KULTURKONFERENCEN 2018

Emnet for Kulturkonferencen tirsdag den 6. november 2018 er: UDDANNELSE TIL DANNELSE!c

 

Vi har ikke længere en fælles opfattelse af, hvad dannelse er, eller af den rolle dannelsen spiller for den enkelte og for samfundet.

Den traditionelle opfattelse af dannelse bliver udfordret af individualisme og nyttetænkning - og måske mest af alt - af manglende opmærksomhed!

Der tænkes mere og mere på at effektivisere og på at målstyre og kontrollere produktiviteten inden for stort set alle sektorer. Hver enkelt anspores til at sætte sig mål og gøre sit yderste for at realisere disse hurtigst muligt. Der tænkes meget mere på mål end på formål, meget mere på hver enkelts uddannelse end på vores fælles dannelse.

 

Vi bliver specialiserede og faglige gennem uddannelse og arbejdsliv, og når vi søger informationer fra et stadigt voksende medieudbud, styres vores valg af individuelle behov og interesser. Men uden en fælles dannelse, som bærer af fælles referencer, fælles værdier og fælles forventninger til hinanden, svækkes den demokratiske samtale og samfundets sammenhængskraft.

 

Årets tre oplægsholdere er professor Svend Andersen med en etisk tilgang til emnet, museumsdirektør Holger Reenberg med en æstetisk tilgang og højskoleforstander Mads Rykind Eriksen med en social tilgang.